صالحی ماشین ایرانیان

مات ضربه دو طرفه


ماشین مات ضربه صالحی برای ایجاد سطوح مات و شنی روی انواع النگو استفاده می شود

ویژگی ها
 • دارای دو سر کاملا مجزا.
 • استفاده از 3 سر پیکور به طور همزمان.
 • قابلیت استفاده برای النگوهای دامله با انواع قوس های متفاوت.
 • سیستم النگوگیر به صورت دستی و پنوماتیک.
 • تنظیم حرکت به صورت لحظه ای و دائمی.
 • قابلیت زدن مات بر روی النگوهای تخت و دامله و سه گوش.
 • قابلیت اجرای مات ضربه به صورت تکه ای.
 • قابلیت ارتقاء به سی ان سی جهت زدن گل و انواع منحنی.
 • اپراتوری ساده جهت مات های تکه ای.

دسته بندی: ماشین های تراش

توضیحات

.

مشخصات

ولتاژ

220 Singhe Phase

وزن

200 KG

ارتفاع

135 cm

طول

123 cm

عرض

50 cm

 • دارای دو سر کاملا مجزا.
 • استفاده از 3 سر پیکور به طور همزمان.
 • قابلیت استفاده برای النگوهای دامله با انواع قوس های متفاوت.
 • سیستم النگوگیر به صورت دستی و پنوماتیک.
 • تنظیم حرکت به صورت لحظه ای و دائمی.
 • قابلیت زدن مات بر روی النگوهای تخت و دامله و سه گوش.
 • قابلیت اجرای مات ضربه به صورت تکه ای.
 • قابلیت ارتقاء به سی ان سی جهت زدن گل و انواع منحنی.
 • اپراتوری ساده جهت مات های تکه ای.

.

ولتاژ

220 Singhe Phase

وزن

200 KG

ارتفاع

135 cm

طول

123 cm

عرض

50 cm