صالحی ماشین ایرانیان

درباره ما

معرفی شرکت

ماشین سازی صالحی در سال 1355 شمسی مطابق با 1976 میلادی با هدف بوجود آوردن انقلابی بزرگ در صنعت طلای ایران با همکاری جمعی از متخصصین کارآزموده فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های اختصاصی طلا و جواهر ات تاسیسس گردیده و با تعاملی آگاهانه با مراکز علمی و تحقیقاتی تراز اول دنیا جایگاهی ویژه در بازارهای بین المللی برای خود ایجاد کرده است.

salehi machines - aboutus

فعالیت های اجرایی و صنعتی

• طراحی ، اجرا و ساخت چندین نوع ماشین های صنعتی که در این کارخانه تولید انبوه دارد.
• طراحی و ساخت ماشین های نورد و پروفیل که در ساخت طلا با استقبال صنعتگران روبرو گردیده است.
• طراحی و ساخت ماشین آلات cnc برای اولین بار در ایران.این دستگاه ها شامل ماشین آلات ساخت تراش آلات النگو و حلقه می باشد.
• طراحی و ساخت ماشین های لیزر ( جوش، برش و حکاکی روی فلزات سخت و نیمه سخت)

salehi machines - aboutus

دستاوردهای شرکت

هدف از تاسیس ماشین سازی صالحی تحول و انقلابی در صنعت طلای ایران بوده که این مجموعه هم اکنون به عنوان عظیم ترین و مجهز ترین واحد صنفی در ساخت ماشین آلات طلا و جواهرسازی در ایران محسوب می شود که توانسته با تعاملی آگاهانه با مراکز علمی و تحقیقاتی تراز اول دنیا جایگاهی ویژه در این صنعت در عرصه بین الملل پیدا کند. اولین دارنده گواهینامهISO 9001 -2000DNV اروپا در صنعت طلای کشور می باشد .

ما بـا بهـره گیـری از کادر مجـرب و تکنولـوژی روز، خـود را متعهـد بـه فراهـم نمـودن حرفـه ای تریـن خدمـات کارگـزاری و سـرمایه گـذاری مجهز کرده ایم. ایـن خدمـات بـا رویکـردی نزدیک و صمیمانـه ارائـه مـی گـردد تـا رابطـه ای بلنـد مـدت بـا مشـتریان برقـرار گـردد.

salehi machines - aboutus

ایـن مجتمع همـواره بـه دنبـال جـذب مشـتریان جدیـد از طریـق توسـعه خدمات متنـوع خـود در بازار داخل و بین المللی اسـت و در عیـن حـال بـا بهبـود مسـتمر ارائه محصولات خود، بـه دنبـال افزایـش سـطح کیفیت و تجهیزات خود مـی باشـد.

مـا بـه گونـه ای بـه رشـد و توسـعه پایـدار خـود ادامـه خواهیـم دادکـه هیچـگاه کیفیـت خدمـات قربانـی توسـعه فعالیـت هـا نگـردد.

با آخرین فن آوری مدرن روز

انواع تجهیزات و کاربردهای ماشین آلات اغلب به کیفیت و ظرافت آن بستگی دارد. با این حال طراحی و ساخت همه و همه به جدیدترین ماشین آلات مدرن روز نیاز دارد و بدون آن امکان تولید یک محصول خوب و قابل رقابت در بازار جهانی را ندارد.

salehi machines - aboutus

روش‌های مدرن ساخت طلا و جواهرات نیز بخش مهمی از این صنعت هستند. تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز می بایست به طور مرتب به روز بشوند. ما کلیه تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا با فن آوری مدرن روز در یک مجموعه در اختیار همگان قرار داده ایم.

salehi machines-aboutus

ماشین سازی صالحی در سال 1355 شمسی مطابق با 1976 میلادی با هدف بوجود آوردن انقلابی بزرگ در صنعت طلای ایران با همکاری جمعی از متخصصین کارآزموده فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های اختصاصی طلا و جواهر ات تاسیسس گردیده و با تعاملی آگاهانه با مراکز علمی و تحقیقاتی تراز اول دنیا جایگاهی ویژه در بازارهای بین المللی برای خود ایجاد کرده است.

salehi machines - aboutus

• طراحی ، اجرا و ساخت چندین نوع ماشین های صنعتی که در این کارخانه تولید انبوه دارد.
• طراحی و ساخت ماشین های نورد و پروفیل که در ساخت طلا با استقبال صنعتگران روبرو گردیده است.
• طراحی و ساخت ماشین آلات cnc برای اولین بار در ایران.این دستگاه ها شامل ماشین آلات ساخت تراش آلات النگو و حلقه می باشد.
• طراحی و ساخت ماشین های لیزر ( جوش، برش و حکاکی روی فلزات سخت و نیمه سخت)

salehi machines - aboutus

هدف از تاسیس ماشین سازی صالحی تحول و انقلابی در صنعت طلای ایران بوده که این مجموعه هم اکنون به عنوان عظیم ترین و مجهز ترین واحد صنفی در ساخت ماشین آلات طلا و جواهرسازی در ایران محسوب می شود که توانسته با تعاملی آگاهانه با مراکز علمی و تحقیقاتی تراز اول دنیا جایگاهی ویژه در این صنعت در عرصه بین الملل پیدا کند. اولین دارنده گواهینامهISO 9001 -2000DNV اروپا در صنعت طلای کشور می باشد .

ما بـا بهـره گیـری از کادر مجـرب و تکنولـوژی روز، خـود را متعهـد بـه فراهـم نمـودن حرفـه ای تریـن خدمـات کارگـزاری و سـرمایه گـذاری مجهز کرده ایم. ایـن خدمـات بـا رویکـردی نزدیک و صمیمانـه ارائـه مـی گـردد تـا رابطـه ای بلنـد مـدت بـا مشـتریان برقـرار گـردد.

salehi machines - aboutus

ایـن مجتمع همـواره بـه دنبـال جـذب مشـتریان جدیـد از طریـق توسـعه خدمات متنـوع خـود در بازار داخل و بین المللی اسـت و در عیـن حـال بـا بهبـود مسـتمر ارائه محصولات خود، بـه دنبـال افزایـش سـطح کیفیت و تجهیزات خود مـی باشـد.

مـا بـه گونـه ای بـه رشـد و توسـعه پایـدار خـود ادامـه خواهیـم دادکـه هیچـگاه کیفیـت خدمـات قربانـی توسـعه فعالیـت هـا نگـردد.

انواع تجهیزات و کاربردهای ماشین آلات اغلب به کیفیت و ظرافت آن بستگی دارد. با این حال طراحی و ساخت همه و همه به جدیدترین ماشین آلات مدرن روز نیاز دارد و بدون آن امکان تولید یک محصول خوب و قابل رقابت در بازار جهانی را ندارد.

salehi machines - aboutus

روش‌های مدرن ساخت طلا و جواهرات نیز بخش مهمی از این صنعت هستند. تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز می بایست به طور مرتب به روز بشوند. ما کلیه تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا با فن آوری مدرن روز در یک مجموعه در اختیار همگان قرار داده ایم.