صالحی الآلات ایرانیة

منتجات

لا شيء يحل محل الجودة
تاريخنا

خدماتنا

icon
خدمات در محل

متخصصین هر یک از دستگاهها با حضور در محل مشتری کلیه خدمات مربوطه را انجام و کلیه قستمهای دستگاه را بررسی می نمایند.

icon
پشتیبانی نرم افزاری

تیم تحقیق و توسعه ما بر اساس نیازهای مشتری تغییرات را در نرم افزار اعمال و در صورت رویت خطای نرم افزاری آنرا رفع می نماید.

icon
آموزش در محل

کلیه آموزش های نرم افزاری و سخت افزاری توسط فرد متخصص به مشتری آموزش داده و دفترچه راهنما بهمراه کاتالوگ دستگاه مربوطه تحویل می گردد.