ابزار امتیاز دهی

SCTCD 11_3D More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 800 KG
Height : 190 cm
Length : 90 cm
Width : 100 cm

SCTCD 11 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 800 KG
Height : 190 cm
Length : 90 cm
Width : 100 cm

SCTCD 10 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 850 KG
Height : 200 cm
Length : 123 cm
Width : 100 cm

SCTCD 9 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 850 KG
Height : 200 cm
Length : 123 cm
Width : 100 cm

SCTC 9 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 750 KG
Height : 190 cm
Length : 100 cm
Width : 100 cm

SCG 5 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 750 KG
Height : 190 cm
Length : 100 cm
Width : 100 cm

SCHC 9 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 700 KG
Height : 187 cm
Length : 90 cm
Width : 90 cm

SC 5 More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 500 KG
Height : 187 cm
Length : 90 cm
Width : 90 cm

SCTC 12

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 850 KG
Height : 200 cm
Length : 123 cm
Width : 100 cm

CNC Abbisse

Voltage : 220 Singhe Phase
Weight : 320 KG
Height : 155 cm
Length : 70 cm
Width : 95 cm

Dot Making Machine More Information

Voltage : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
Weight : 200 KG
Height : 135 cm
Length : 123 cm
Width : 50 cm