ابزار امتیاز دهی

Laser Machines - Salehi Machines

CUTTING MODEL

Smart Laser اطلاعات بیشتر

توان لیزر : 20 - 30 - 40 W
توان منبع نوری : 220 V/10%/50Hz or 110V/10%/60Hz
نوع لیزر : Fiber
سرعت حکاکی : 0 - 1000 mm/min
نرم افزار پشتیبانی کننده : CorelDraw - AutoCad

Marking laser for big pieces اطلاعات بیشتر

توان لیزر : 40-50-60-70-100 W(Universal)
توان منبع نوری : 220 V/10%/50Hz or 110V/10%/60Hz
نوع لیزر : Fiber
سرعت حکاکی : 0 - 1000 mm/min
نرم افزار پشتیبانی کننده : CorelDraw - AutoCad
ابعاد قطعه کار : 10*10 , 36*36

Laser Cutting اطلاعات بیشتر

توان لیزر : 250 W
سطح میز کار : 60 - 80
بیشینه سرعت برش : 0 - 180 mm/min
نرم افزار پشتیبانی کننده : CorelDraw - AutoCad
تغییرات ارتفاع میز کار : 250 mm

welding WS100 اطلاعات بیشتر

توان لیزر : 12 - 30 - 50 - 100 - 150 - 200 - 300 W
نوع لیزر : Diode - Fiber
Cutting Depth Of 100V : BR 2mm
توان منبع نوری : 220 V/10%/50Hz or 110V/10%/60Hz
ارتفاع حکاکی : 140 mm

Pro Laser اطلاعات بیشتر

توان لیزر : 250 W
سطح میز کار : 60 - 80
بیشینه سرعت برش : 0 - 180 mm/min
نرم افزار پشتیبانی کننده : CorelDraw - AutoCad
تغییرات ارتفاع میز کار : 250 mm