ابزار امتیاز دهی

ابزار رایگان وبلاگ

Double-Rolling-mill اطلاعات بیشتر

Model : 140
Cylinder width : 140 mm
Cylinder diameter : 76.5 mm
Rolling speed : 5.3 m/min
Motor power : 2.2-3 kw

Double-Rolling-mill-B اطلاعات بیشتر

Model : 120
Cylinder width : 120 mm
Cylinder diameter : 64 mm
Rolling speed : 4 m/min
Motor power : 1.5 - 2.5 kw

profile-double-head اطلاعات بیشتر

Model : L2
Roller wheelbase : 65mm
Pair of Rollers : 6m
Profiling Diameter : 1.5 / 6 mm
Profiling Speed : 0.5 / 4 m/min

WIRE-ROLLING اطلاعات بیشتر


این دستگاه جهت کاهش قطر مفتول های توپر و تو خالی به صورت مداوم به شکلی طراحی شده است که مفتول با گذر از یک سری غلتک های منظّم بدون احتیاج به دخالت کاربر با سرعت بالا کاهش قطر می یابد.

Rolling Mill Machine اطلاعات بیشتر

Voltage : 220V / 50-60Hz / 1 Phase
Dimensions : 118x63x120(h)

Hand-operated-ROLLING-MILL اطلاعات بیشتر

Model : 160
Cylinder width : 240 mm
Cylinder diameter : 84 mm
Rolling speed : 7.3-14.6 m/min
Motor power : 2.2-4.8 kw

Wire-drawing اطلاعات بیشتر


این دستگاه با استفاده از حدیده های ویژه قادر به کاهش قطر و ایجاد فرم های چهارگوش ، سه گوش ، شش ضلعی ، پیچشی و اشکال متعدد دیگر بر روی مفتول و یا پروفیل های طلا می باشد.

lining-machine اطلاعات بیشتر

Voltag : 220 V / 60 Hz
Dimensions : 500 x 360 x 1220 (h) mm
Weight : 50 KG

manual-bending اطلاعات بیشتر

Dimensions : 40 x 30 x 40 (h) cm
Weight : 20 KG

Cutter اطلاعات بیشتر

Dimensions : 50 x 80 x 45 (h) cm
Weight : 50 KG